Andere spoorwegbedrijven

Afhankelijk van de aard van de onderbreking, kan Eurostar zijn After-Sales Override Profile (AOP) activeren. De AOP zal hierbij berekenen of toeslagen en/of tariefverschillen kunnen worden kwijtgescholden en dit conform het commerciële beleid van Eurostar.

Omboekingen

Van zodra Eurostar AOP geactiveerd heeft, is gratis omboeken naar alternatieve datums in alle boekingstools mogelijk.
 
 

Terugbetalingen

 
Overige door PAO-beleverde klanten en partners
Alle overige klanten en partners die door PAO worden beleverd moeten hun aanvragen voor een terugbetaling aan Eurostar via mail verzenden naar distributor.queries@eurostar.com